WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA

Wojskowa Straż Pożarna – zawodowa, umundurowana, jednostka organizacyjna straży pożarnej funkcjonująca w strukturach Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (WOP) podległa Ministrowi obrony narodowej.

Zadania Wojskowej Straży Pożarnej

  • kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach wojskowych
  • likwidacja pożarów na terenach i obiektach wojskowych
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
  • profilaktyka przeciwpożarowa
  • współpraca i współdziałanie z jednostkami PSP i innymi służbami ratowniczymi.