UMUNDUROWANIE

Umundurowanie strażaków jest normowane ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Umundurowanie strażaka składa się z ubioru:

  • WYJŚCIOWEGO
  • SŁUŻBOWEGO
  • KOSZAROWEGO
  • SPECJALNEGO