STOPNIE PSP

KORPUS SZEREGOWYCH.

Skrót / Str.
Pełna nazwa / Strażak
Skrót / St.Str.
Pełna nazwa / Starszy Strażak

KORPUS PODOFICERÓW

Skrót / Sekc.
Pełna nazwa / Sekcyjny
Skrót / St. Sekc.
Pełna nazwa / Starszy Sekcyjny
Skrót / Mł. Ogn.
Pełna nazwa / Młodszy Ogniomistrz
Skrót / Ogn.
Pełna nazwa / Ogniomistrz
Skrót / Str. Ogn.
Pełna nazwa / Starszy Ogniomistrz

KORPUS ASPIRANCKI

Skrót / Mł. Asp.
Pełna nazwa / Młodszy Aspirant
Skrót / Asp.
Pełna nazwa / Aspirant
Skrót / Str. Asp.
Pełna nazwa / Starszy Aspirant
Skrót / Asp. Sztab.
Pełna nazwa / Aspirant Sztabowy

KORPUS OFICERÓW

Skrót / Mł. Kap.
Pełna nazwa / Młodszy Kapitan
Skrót / Kap.
Pełna nazwa / Kapitan
Skrót / Str. Kap.
Pełna nazwa / Starszy Kapitan
Skrót / Mł. Bryg.
Pełna nazwa / Młodszy Brygadier
Skrót / Bryg.
Pełna nazwa / Brygadier
Skrót / Str. Bryg.
Pełna nazwa / Starszy Brygadier
Skrót /
Pełna nazwa / Nadbrygadier
Skrót /
Pełna nazwa / Generał Brygadier