STOPNIE OSP

Członkowie OSP

strażak
starszy strażak
dowódca roty
pomocnik dowódcy sekcji
dowódca sekcji
pomocnik dowódcy plutonu
dowódca plutonu

Zarząd OSP

członek zarządu
zastępca naczelnika
wiceprezes naczelnik
prezes

Komisja Rewizyjna OSP

członek komisji rewizyjnej
przewodniczący komisji rewizyjnej
Oddział Gminny ZOSP RP (Oddział Gminny ZOSP RP, Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP)

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP

członek zarządu
członek prezydium zarządu
wiceprezes zarządu komendant gminny
prezes

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP

członek komisji rewizyjnej
przewodniczący komisji rewizyjnej

Pozostałe funkcje Oddziału Gminnego ZOSP RP

kapelan gminny
Oddział Powiatowy ZOSP RP (Oddział Powiatowy ZOSP RP - powiat ziemski, Oddział Miejski ZOSP RP - powiat grodzki)

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

członek zarządu
członek prezydium zarządu
wiceprezes zarządu
prezes zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP

członek komisji rewizyjnej
wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
przewodniczący komisji rewizyjnej

Pozostałe funkcje Oddziału Powiatowego ZOSP RP

kapelan powiatowy
Oddział Wojewódzki ZOSP RP

Zarząd Oddział Wojewódzki ZOSP RP

członek zarządu
członek prezydium zarządu
wiceprezes zarządu
prezes zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

członek komisji rewizyjnej
wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
przewodniczący komisji rewizyjnej

Sąd Honorowy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

członek sądu honorowego
wiceprzewodniczący sądu honorowego
przewodniczący sądu honorowego

Pozostałe funkcje Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

kapelan wojewódzki
Władze ZOSP RP
Zarząd Główny ZOSP RP
członek zarządu
członek prezydium zarządu
wiceprezes zarządu
prezes zarządu

Główna Komisja Rewizyjna ZOSP RP

członek komisji rewizyjnej
wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
przewodniczący komisji rewizyjnej

Główny Sąd Honorowy ZOSP RP

członek sądu honorowego
wiceprzewodniczący sądu honorowego
przewodniczący sądu honorowego

pozostałe funkcje ZOSP RP

kapelan krajowy