POJAZDY

OZNACZENIE RODZAJU POJAZDU

samochody gaśnicze (oznaczenie G)
samochody specjalne (oznaczenie S)

OZNACZENIA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH WG. POLSKIEJ NORMY
W zależności od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu :
klasa lekka : do 7,5t (oznaczenie L)
klasa średnia : od 7,5 do 14t(oznaczenia BRAK)
klasa ciężka (C): powyżej 14t(oznaczenie C)
OZNACZENIA LITEROWE SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH:
G – gaśnicze:
M – motopompa [hl/min]
A – autopompa [hl/min]
B – zbiornik wody [m3]
Pr – proszkowy [kg]
Sn – śniegowy [kg CO2]
S – specjalne:
D – drabina [m]
H – podnośnik [m]
W – wężowy [m]
Z – cysterna [m3]
Dz – dźwig [t]
On – oświetleniowy [kW]
Kn – kontenerowy
Kw – kwatermistrzowski
Op – operacyjny
Dł – dowodzenia i łączności
San – sanitarny
Wys – wysokościowy
Wt – z wyposażeniem warsztatowym
T – ze sprzętem do katastrof budowlanych i innych
P-gaz, P-dym – z urządzeniami przeciw gazowo – dymnymi
Rd, Rt, Rch, Rw – ratownictwo drogowe, techniczne, chemiczne, wodne

NUMER OPERACYJNY NA POJAZDACH POŻARNICZYCH.

Numer operacyjny składa się z dwóch grup cyfr (prefiks i sufiks), rozdzielonych literą polskiego alfabetu (infiks).

UMOWNE PRZYPISANIE NR OPERACYJNEGO DO FUNKCJI POJAZDU

     XXX – 20 – lekki gaśniczy (GLBA, GLM)
     XXX – 21 do 24 – gaśniczy (GLBA, GBA, GBM)
     XXX – 25 do 34– ciężki gaśniczy (GCBA)
     XXX – 35 do 37 – proszkowy (GPr)
     XXX – 38 do 39 – cysterna (GCBM) 
     XXX – 40 do 42 – ratownictwa drogowego (SRd)
     XXX – 43 do 45 – ratownictwa technicznego (SRt)
     XXX – 46 do 47 – oświetleniowy (SOn)
     XXX – 48 – dźwig (SDz) 
     XXX – 49 – ciężki ratownictwa drogowego (SCRd) 
     XXX – 50 – ochrony dróg oddechowych (SPgaz)  
     XXX – 51 do 52 – drabina mechaniczna (np. SD)
     XXX – 53 do 54 – podnośnik koszowy (SH)
     XXX – 55 do 58 – mikrobus, autobus
     XXX – 59 – ambulans (SMed) 
     XXX – 60 do 65 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem)
     XXX – 66 do 69 – amfibie, poduszkowce
     XXX – 70 – statek pożarniczy
     XXX – 71 do 79– pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp
     XXX – 80 – wężowy (SW)
     XXX – 81 do 89 – kwatermistrzowski (SKw)
     XXX – 90 do 92 – operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy (SOp, SRr)
     XXX – 93 do 96 – administracyjny