PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

Podręczny sprzęt gaśniczy – służy do gaszenia pożaru w pierwszej fazie powstawania pożaru. 

Tak nazywamy przenośny i ręcznie uruchamiany  sprzęt używany przed przybyciem na miejsce pożaru pożaru straży pożarnej.
Podręczny sprzęt gaśniczy musi znajdować się w w miejscu widocznym i oznakowanym, oraz  odpowiednio dobrany do materiałów znajdujących się w danym pomieszczeniu.
Przy rozmieszczeniu i doborze należy uwzględnić
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21.04.2006 r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy:

  1. gaśnice
  2. agregaty gaśnicze
  3. hydronetki
  4. koce gaśnicze
  5. tłumice
  6. sita kominowe
  7. wiadra i beczki z wodą
  8. skrzynie z piaskiem