OZNAKOWANIE I ROZMIESZCZENIE


Podstawowe zasady rozmieszczenia sprzętu:


– w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,
– przy wejściach i klatkach schodowych,
– przy przejściach i korytarzach,
– przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,
– w budynkach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieścić tak samo na każdej kondygnacji o ile pozwalają na to warunki techniczne,
– do sprzętu powinien byc dostęp przynajmniej 1m szerokości,
– odległość dojścia do sprzętu nie powinna być dłuższa niż 30m,
– sprzęt musi być umieszczony w miejscu nienarażonym na uszkodzenie mechaniczne oraz na  działanie źrudeł ciepła (grzejniki, piece)
– miejsca należy oznakować zgodnie z obowiozującą normą.

Tablice informujące o umiejscowieniu sprzętu przeciw pożarowego.
Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego lub urządzenia
Hydrant zewnętrzny
Gaśnica
Hydrant wewnętrzny
Zestaw sprzętu pożarowego