LOTNISKOWA STRAŻ POŻARNA

Lotniskowa Straż Pożarna – zawodowa, umundurowana straż pożarna działająca na terenie lotniska i wokół niego.

Lotniskowe straże pożarne są jednostkami działającym na terenie portów lotniczych oraz lotniczych baz wojskowych. Teren działania obejmuje rejon operacyjny lotniska oraz obszar wokół niego. Wielkość obszaru zależny od kategorii danego lotniska, np. w przypadku lotniska certyfikowanego wyznacza się obszar wokół lotniska w promieniu 8km.

Zadania lotniskowej straży pożarnej

 • udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w rejonie operacyjnym lotniska,
 • prowadzenia akcji ratunkowych w przypadkach wypadku lotniczego ewakuacji pasażerów i załogi statku powietrznego,
 • gaszenia pożarów obiektów i urządzeń portu lotniczego,
 • podjęcia akcji w przypadku zagrożenia statku powietrznego,
 • usuwanie i neutralizacja rozlewisk substancji ropopochodnych (np. paliwa lotniczego),
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe w czasie tankowania samolotów,
 • realizacja procedur wynikających z wykonywania operacji lotniczych przy ograniczonej widzialności,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe lotniska i prowadzenie działań profilaktycznych.

Wyposażenie lotniskowej straży pożarnej

 • samochody szybkiej interwencji mogące rozwijać szybkość do 160km/h, (dojazd do miejsca zdarzenia na terenie lotniska krótszy niż 3 min).
 • ciężkie samochody pożarnicze wodno-pianowe do gaszenia pożarów pianą gaśniczą które posiadają: duże zbiorniki wody o pojemnościach dochodzących do 12 000 dm3, zbiorniki na środki pianotwórcze o pojemności 160dm3, działka wodno-pianowe o dużej wydajności dochodzącej do 6800 dm3/min,
 • ciężkie samochody pożarnicze proszkowe które posiadają duży zbiornik mieszczący proszek gaśniczy o ciężarze 3000kg oraz butle ze sprężonym azotem do wyrzucania proszku przez armatki gaśnicze,
 • pojazdy ratownictwa technicznego wyposażone w nożyce, rozpieracze, hydraulikę do rozcinania samochodów, piły spalinowe, elektryczne,
 • samochód dowodzenia i łączności,
 • samochód specjalny kontenerowy medyczny do udzielania pomocy poszkodowanym osobom,
 • sprzęt do usuwania unieruchomionych statków powietrzynych
 • pojazdy i sprzęt dekontaminacyjny do neutralizacji skażeń.