GAŚNICZY

KONTENER GAŚNICZY

Kontener gaśniczy służący do przewozu środka pianotwórczego.
Pojemność kontenera to
11.000L
Waga 3556 Kg + 11000L
Zabudowę wykonała firma Inżynieria Samochodów Specjalnych – Wawrzaszek Piotr z Bielska-Białej.