GAŚNICE

Gaśnica urządzenie przenośne, uruchamiane ręcznie, posiadające zbiornik w którym znajduje się środek gaśniczy, ciśnienie wewnętrzne umożliwia wyrzucenie tego środka gaśniczego na ognisko pożaru.

Ciężar jej nie przekracza 20kg.
Na pomysł pierwszej gaśnicy wpadł w 1734 niemiecki medyk M. Fuches, który proponował wrzucanie w ogień szklanych pojemników ze słoną wodą. Kolejna propozycja rozwiązania gaśnicy należała do George’a Manby’ego, który w 1816 skonstruował gaśnicę zawierającą wodny roztwór węglanu potasu oraz sprężone powietrze.

Każdy potencjalny użytkownik powinien bez problemu znaleźć instrukcje graficzną na urządzeniu, która w czytelny sposób objaśni kolejność postępowania z urządzeniem gaśniczym.

Budowa Gaśnicy

Zbiornik ciśnieniowy wykonany z stali w formie cylindrycznej butli o wytrzymałości na ciśnienie próbne 250 atmosfer na którym wybijane lub wytłaczane są parametry danego zbiornika, zakończony szyjką z otworem, na którym nakręcona jest głowica, łączona poprzez gwint zewnętrzny lub wewnętrzny, wyposażona w zawór, uchwyt do przenoszenia oraz prądownicę z wężem lub dysze wylotową.

Gaśnice Pomalowane są na kolor czerwony w środkowej części jest umieszczona etykieta z informacjami dotyczącymi danej gaśnicy

Budowa Głowicy

1. Dźwignia.
2. Zawleczka.
3. Plomba.
4. Uchwyt.
5. Dysza wylotowa.
6. Korpus Głowicy.
7. Bezpiecznik.
8. Gwint.
9. Rurka syfonowa.

Parametry Wybite Na Zbiorniku

1 nazwa lub znak wytwórcy,
2 nazwę przeznaczenie ładunku lub nazwę gazu,
3 pojemność (dm3),
4 masę ładunku netto (kg)
5 znak dopuszczenia nadany przez właściwy organ dozoru technicznego,
6 symbol zagrożenia (palny, trujący),
7 napis ” chronić przed nagrzaniem powyżej 50 stopni Celsjusza,

Oznaczenie Gaśnic

– Ze względu na sposób magazynowania wyrzutnika (gazu):


 x – określa gaśnicę, w której środek gaśniczy i wyrzutnik znajdują się w tym samym zbiorniku (gaśnica pod stałym ciśnieniem).
 z – określa gaśnicę, w której znajduję się oddzielny zbiornik z gazem napędowym zwanym nabojem lub ładunkiem.

– Ze względu na rodzaj sprzętu gaśniczego stosuje się symbol:

G – gaśnica.

– Ze względu na rodzaj środka gaśniczego:


W – wodny roztwór środka pianotwórczego.
P – proszek gaśniczy
S – dwutlenek węgla.

Gaśnice proszkowe    czynnikiem gaśniczym jest proszek posiadający odpowiednie parametry gaśnicze, pomimo dużej skuteczności działania powodują duże straty w mieniu (zabrudzenia będące wynikiem reakcji chemicznych niejednokrotnie eliminują z dalszego użytku ugaszone mienie – w szczególności sprzęt elektroniczny) obecnie wszystkie znajdujące się na rynku proszki pozwalają na gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem do 1000V pod warunkiem zachowania odległości 1m od gaszonego sprzętu.


  Wyróżniamy proszki gaśnicze:


– węglanowy POLENIT W (stosowany przy pożarach grupy BC, oraz urządzeń elektrycznych podnapięciem do 110 kV)

fosforanowy POLENIT F (stosowany przy pożarach grupy ABC, oraz urządzeń elektrycznych podnapięciem do 5000 V)

– fosforanowy ABC Favorit Tertia(stosowany do gaszenia pożarów ABC)
 

Zalety:
Nietoksyczność i neutralność
Duża zdolność penetracji ognia
Tworzenie warstwy izolacyjnej przed ogniem
Możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych
Gasi skutecznie pożary gazów
Wady:
Nie można gasić częsci ruchomych maszyn
Nie można gasić sprzętu elektronicznego (komputery)
Powodują duże straty w mieniu

Zalety:
  – Nietoksyczność i neutralność
  – Duża zdolność penetracji ognia
  – Tworzenie warstwy izolacyjnej przed ogniem
  – Możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych
  – Gasi skutecznie pożary gazów

 

Wady:
  – Nie można gasić części ruchomych maszyn
  – Nie można gasić sprzętu elektronicznego (komputery)
  – Powodują duże straty w mieniu

Gaśnice śniegoweczynnikiem gaśniczym jest CO2 (dwu tlenek węgla) który wydostając się na zewnątrz oziębia się do temperatury -78 stopni C.
Należy chronić przed nadmiernym przegrzaniem ponieważ może uruchomić się samoistnie

Zalety:

 – Środek gaśniczy nie wymaga do uwolnienia czynnika wyrzutowego
  – Zbija mechanicznie płomień dzięki silnemu podmuchu
  – Działa tłumiąco wypychając tlen gazem obojętnym
  – Działa chłodząco
  – Nie pozostawia śladów po użyciu
  – Stosuje się do gaszenia elementów podnapięciem

Wady:

 – Nie wolno gasić pożarów siarki, węgla, metali lekkich, materiałów obok których są związki cyjanku.
  – Palących się ludzi
  – Silnie rozgrzanych elementów konstrukcji urządzeń
  – W gaszonym pomieszczeniu podwyższają stężenie dwutlenku węgla, który w stężeniu powyżej 5% jest szkodliwy dla człowieka.

Gaśnice pianowe czynnikiem gaśniczym jest wodny roztwór środka pianotwórczego w skład którego wchodzi woda i koncentrat pianotwórczy STHAMEX AFFF 6% lub 3%
Gaśnica wyposażona jest w przewód oraz prądownicę pianową do wytworzenia piany mechanicznej.

Zalety:
  – Zapewnia szybkie chłodzenie
  – Tworzy powłokę odcinającą wydzielanie par palnych cieczy i uniemożliwia ponownie zapalenie

Wady:
  – Nie można gasić ciał reagujących z wodą
  – Ciał palących się w postaci żaru
  – Nie można gasić instalacji elektrycznych pod napięciem